Academic Biography
Education
Lomonosov Moscow State University (1974).
Faculty of Philosophy (diploma with honors).

Degrees and titles
Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Chief researcher for the Bioethics and Legal Problems of Public Health research laboratory.
Doctoral dissertation topic: “Philosophical and methodological analysis of current problems in bioethics” (1999).

Scientific activities
1974 – postgraduate student at the department of history of foreign philosophy at M. V. Lomonosov Moscow State University.
1979 – defended the thesis titled “The problem of nihilism in the philosophy of Friedrich Nietzsche and Martin Heidegger”.
From 1983, worked in the N. I. Pirogov 2nd Moscow Order of Lenin State Medical Institute at the department of philosophy and cultural studies.
From 1998 to present, under the leadership of I. V. Siluyanova were carried out academic activities for the Church and Community Council on Biomedical Ethics at the Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church.
From 2000 to present – professor, head of the department of biomedical ethics the N. I. Pirogov Russian State Medical University.
Irina Vasilyevna Siluyanova is one of the founders of modern Russian bioethics and organizer of biomedical ethics teaching in medical higher education schools in Russia. The author of nine monographs and textbooks, over 200 scientific articles in academic journals in Russia and abroad. Siluyanova’s books and articles have been translated into numerous foreign languages.

Research Interests
History of bioethics, history of philosophy and methodology of medicine, the Christian religious philosophy and medical law.

Professional Organizations
Member of the Ethics Committee of the Ministry of Health;
Member of the Academic Council of the Russian State Medical University;
Member of the Academic Council of the Medical Faculty;
Member of the editorial board of the journals Bioethics, History of Medicine, Medical Ethics;
A member of the Church and Community Council on Biomedical Ethics at the Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church;
Member of the Executive Committee of the St. Luke (F. Voyno-Yasenetsky) Society of Orthodox Doctors.

Scientific Publications
A total number of publications: 200.

Siluyanova I.V., Saburova V.I. Khristianskaya bioetika v pravovom kontekste evropeyskoy kul’tury (Christian bioethics in the legal context of European culture). Zhurnal «Chelovek», 2010. № 5. P. 115-122. [in Russian]
Siluyanova I.V. (v sooavt.). O nekotorykh novykh pravakh i obyazannostyakh vracha v rossiyskom zakonodatel’stve (On several new rights and obligations of the physician in Russian legislation). Zhurnal «Pravovye voprosy zdravookhraneniya», 2013. № 3. P. 44-52. [in Russian]
Irina Siluyanova. 2 Medical Ethics and medical law: The Russian experiense Studies in Christian Ethics, 2011, Number 4, Vol. 24, P. 462-470.
Siluyanova I.V. Sravnitel’nyy analiz dvukh zakonov o zdravookhranenii s eticheskoy tochki zreniya (A comparative analysis of two health care laws from an ethical point of view). Zhurnal «Meditsinskoe pravo». M., 2012. № 3, iyun’. P. 3-9. [in Russian]
Siluyanova I.V. Nravstvennyy faktor sindroma professional’nogo vygoraniya (The moral factor in cases of professional burnout). Zhurnal «Bioetika», 2012. №9. P. 28-31. [in Russian]
Siluyanova I.V. Izuchenie bioetiki: zadachi i struktura (Study of bioethics: tasks and structure). Zhurnal «Bioetika», 2012. № 10. P. 30-36. [in Russian]
Siluyanova I. Surogatno maychinstvo i «meditsinski» lobbizm (Surrogate motherhood and “medical” lobbying). Khristiyanstvo i kultura. Izdava «Communitas founation». Sofiya, 2012. 2(16). P. 82-88. [in Russian]
Siluyanova I.V. K voprosu ob otsutstvii printsipa o zashchite dostoinstva lichnosti v Federal’nom zakone o zdravookhranenii (On the absence of the protection of the principle of personal dignity in the federal law on health). Sb. Filosofskie problemy biologii i meditsiny. Vyp 5. M., 2012. [in Russian]
Siluyanova I.V. Tsinizm i problema zashchity lichnosti vracha (Cynicism and the problem of protecting the identity of the doctor). Rosmedportal. kom. Nauchno-prakticheskiy meditsinskiy zhurnal. [in Russian]

Monographs:
Siluyanova I.V. Bioetika v Rossii: tsennosti i zakony (Bioethics in Russia: Values and laws). M., 1997. 224 p. [in Russian]
Siluyanova I.V. Sovremennaya meditsina i pravoslavie (Modern medicine and Orthodox Christianity). M., 1998. 204 p. [in Russian]
Siluyanova I.V. Etika vrachevaniya (The ethics of healing). M., 2001. 319 p. [in Russian]
Siluyanova I.V. Iskushenie klonirovaniem (The temptation of cloning). M., 2000. 77 p. [in Russian]
Siluyanova I.V. Chelovek i bolezn’ (Man and disease). M., 2001. 208 p. [in Russian]
Siluyanova I.V. Idoly i istiny (Idols and truth). M., 2003. 110 p. [in Russian]
Siluyanova I.V. Antropologiya bolezni (The anthropology of illness). M., 2007, 2011. 304 p. [in Russian]
Siluyanova I.V. Izbrannye. O prizvanii vracha (Selected works. On a doctor’s calling). M., 2008. 256 p. [in Russian]
Siluyanova I.V. Rukovodstvo po etiko-pravovym osnovam meditsinskoy deyatel’nosti (Guidelines for the ethical and legal foundations of medical practice.). M. MEDpress-inform, 2008. 224 p. [in Russian]

English English Русский Русский